TÒTARA

Sostenutezza, sussiego. «T NN PÀSS CCH NATÒTARA…»